Choose a number below

Watch live Draw on Facebook

Winner chosen by Google Generator

We will deliver prizes to your door

ENTRIES

DateNameTicket Number
May 21, 2021 8:21 am Stuart Johnstone 1
May 16, 2021 11:24 am Kev Harwood 2
May 15, 2021 8:23 am Patricia Sutherland 3
May 15, 2021 1:12 pm Amanda Burn 4
May 20, 2021 4:52 pm Allyson Kinnaird 5
May 21, 2021 8:03 am Stuart Mackay 6
May 14, 2021 10:22 pm Susan Shirran 7
May 20, 2021 11:09 pm Lisa Watt 8
May 20, 2021 2:27 pm Nicole Malcolm 9
May 19, 2021 11:24 am Shona Bain 10
May 16, 2021 10:50 am Lesley McManus 11
May 19, 2021 4:52 pm Karen Boag 12
May 19, 2021 4:36 am Kerry Storey 13
May 21, 2021 8:15 am Suzanne Moir 14
May 15, 2021 1:23 pm Sharon Taylor 15
May 19, 2021 8:37 pm Bev Shiach 16
May 16, 2021 4:09 pm Sarah Middleton 17
May 21, 2021 9:08 am Julie Fyvie 18
May 17, 2021 8:30 am Karen Coutts 19
May 17, 2021 4:31 pm Natalie Greenlees 20
May 15, 2021 5:44 pm Emma Forsyth 21
May 21, 2021 7:21 am Neil Beaton 22
May 16, 2021 4:12 pm Emma Robertson 23
May 16, 2021 4:09 pm Sarah Middleton 24
May 18, 2021 11:40 pm Catherine Whitton 25
May 16, 2021 7:41 pm Lynn Ballintyne 26
May 16, 2021 10:06 am Irene Beattie 27
May 21, 2021 8:21 am Stuart Johnstone 28
May 21, 2021 7:46 am Susan Steel 29
May 19, 2021 4:25 pm Craig Leys 30
May 15, 2021 1:12 pm Amanda Burn 31
May 21, 2021 5:14 am Lawrence Hepburn 32
May 17, 2021 11:36 am Michelle Beveridge 33
May 20, 2021 5:53 pm Teresa Harwood 34
May 15, 2021 8:58 pm Kelly Morgan 35
May 19, 2021 11:03 pm Nicola Pirie 36
May 21, 2021 8:50 am [email protected] Gray 37
May 20, 2021 12:29 pm Emma Newman 38
May 17, 2021 11:13 am Fiona Rennie 39
May 18, 2021 9:56 am Laurie Pirie 40
May 20, 2021 9:56 pm Brogan Reid 41
May 15, 2021 2:59 pm Kay Duncan 42
May 16, 2021 4:09 pm Sarah Middleton 43
May 15, 2021 3:33 pm Kathleen Gellie 44
May 21, 2021 8:21 am Stuart Johnstone 45
May 15, 2021 8:23 am Patricia Sutherland 46
May 15, 2021 10:19 am Margaret McIntosh 47
May 19, 2021 10:42 am Jill FAIRBAIRN 48
May 18, 2021 9:06 am Nicola Middler 49
May 15, 2021 2:59 pm Kay Duncan 50
May 18, 2021 10:49 pm Donna Nicol 51
May 17, 2021 11:36 am Michelle Beveridge 52
May 21, 2021 7:55 am Hayley Shepherd 53
May 16, 2021 10:06 pm Doris Nicol 54
May 14, 2021 10:50 pm Suzanne Moir 55
May 19, 2021 11:03 pm Nicola Pirie 56
May 21, 2021 7:35 am Lana Stott 57
May 15, 2021 9:01 am Gemma Kerr 58
May 20, 2021 7:39 pm Morelle Wilson 59
May 16, 2021 7:41 pm Lynn Ballintyne 60
May 17, 2021 5:38 pm Kelly Christie 61
May 17, 2021 9:12 pm Helen Strachan 62
May 15, 2021 1:22 pm Cherine Smith 63
May 15, 2021 3:33 pm Kathleen Gellie 64
May 17, 2021 8:30 am Karen Coutts 65
May 21, 2021 9:24 am Suzanne Moir 66
May 16, 2021 11:54 pm Anthony Marsella 67
May 18, 2021 9:06 am Lana Stott 68
May 18, 2021 10:54 am Louise Winton 69
May 17, 2021 5:23 pm Laura Robertson 70
May 20, 2021 7:56 pm Theresa Mclaren 71
May 18, 2021 5:30 pm Claire Millar 72
May 15, 2021 10:43 pm yvonne ewen 73
May 20, 2021 7:39 pm Morelle Wilson 74
May 19, 2021 6:04 pm Teresa Harwood 75
May 20, 2021 8:35 pm Rona Walker 76
May 17, 2021 7:23 pm Fiona Alexander 77
May 20, 2021 9:56 pm Brogan Reid 78
May 20, 2021 12:29 pm Emma Newman 79
May 17, 2021 8:02 am Liam Copland 80
May 18, 2021 9:04 pm Elaine Kirton 81
May 20, 2021 7:20 pm Carol Rendall 82
May 18, 2021 9:04 pm Elaine Kirton 83
May 14, 2021 10:22 pm Susan Shirran 84
May 18, 2021 6:35 pm Sandie Diack 85
May 19, 2021 8:37 pm Bev Shiach 86
May 19, 2021 10:35 pm June Judge 87
May 20, 2021 11:08 pm Claire Martin 88
May 20, 2021 7:52 pm Chris Pitt 89
May 21, 2021 8:21 am Stuart Johnstone 90
May 15, 2021 2:43 pm Andy Griffiths 91
May 18, 2021 6:28 pm Sonja Johnston 92
May 14, 2021 10:49 pm jo borthwick 93
May 21, 2021 7:55 am Hayley Shepherd 94
May 21, 2021 8:21 am Stuart Johnstone 95
May 15, 2021 6:36 pm Robert Douglas Cordiner 96
May 20, 2021 11:59 am Claire Esslemont 97
May 17, 2021 3:40 pm Lynne Gater 98
May 20, 2021 9:56 pm Brogan Reid 99
May 16, 2021 8:53 am Sheila Brownie 100
May 21, 2021 8:10 am Karen Leslie 101
May 18, 2021 8:48 pm Carolyn Slessor 102
May 17, 2021 8:30 am Karen Coutts 103
May 18, 2021 10:49 pm Donna Nicol 104
May 21, 2021 5:14 am Lawrence Hepburn 105
May 21, 2021 7:21 am Neil Beaton 106
May 16, 2021 4:09 pm Sarah Middleton 107
May 21, 2021 8:30 am David Ewen 108
May 17, 2021 9:30 pm Jeanette McDonald 109
May 17, 2021 5:38 pm Kelly Christie 110
May 15, 2021 8:23 am Patricia Sutherland 111
May 19, 2021 11:03 pm Nicola Pirie 112
May 17, 2021 9:31 am Audrey Moir 113
May 16, 2021 10:50 am Lesley McManus 114
May 19, 2021 4:25 pm Craig Leys 115
May 20, 2021 9:32 am Dean Castle 116
May 16, 2021 4:09 pm Sarah Middleton 117
May 18, 2021 6:28 pm Sonja Johnston 118
May 21, 2021 9:24 am Suzanne Moir 119
May 20, 2021 11:59 am Claire Esslemont 120
May 18, 2021 9:56 am Laurie Pirie 121
May 17, 2021 3:40 pm Lynne Gater 122
May 17, 2021 3:36 am Laura & James McGuinness 123
May 18, 2021 5:30 pm Claire Millar 124
May 20, 2021 9:32 am Dean Castle 125
May 21, 2021 8:15 am Suzanne Moir 126
May 18, 2021 1:38 pm Nadia Hussain 127
May 15, 2021 9:57 am Julie Morrice 128
May 21, 2021 8:21 am Stuart Johnstone 129
May 17, 2021 9:31 am Audrey Moir 130
May 21, 2021 9:24 am Suzanne Moir 131
May 21, 2021 2:11 am Amanda Stephen 132
May 17, 2021 8:02 am Liam Copland 133
May 21, 2021 7:55 am Hayley Shepherd 134
May 20, 2021 2:44 pm Aileen Stout 135
May 18, 2021 6:28 pm Sonja Johnston 136
May 19, 2021 5:47 pm Pamela Watt 137
May 15, 2021 1:22 pm Cherine Smith 138
May 15, 2021 8:23 am Patricia Sutherland 139
May 20, 2021 9:18 pm Sharlene Bruce 140
May 20, 2021 1:02 pm Chloe Jeffrey 141
May 17, 2021 5:23 pm Laura Robertson 142
May 21, 2021 7:35 am Lana Stott 143
May 19, 2021 11:03 pm Nicola Pirie 144
May 21, 2021 8:15 am Suzanne Moir 145
May 15, 2021 9:57 am Julie Morrice 146
May 17, 2021 7:26 am Andrew Smith 147
May 14, 2021 10:50 pm Suzanne Moir 148
May 20, 2021 7:52 am Emma Carson 149
May 21, 2021 8:21 am Stuart Johnstone 150
May 16, 2021 10:50 am Lesley McManus 151
May 16, 2021 9:32 pm SHONA THOMSON 152
May 20, 2021 7:39 pm Morelle Wilson 153
May 20, 2021 4:48 pm Aaron Davidson 154
May 21, 2021 7:56 am Kathleen Brown 155
May 21, 2021 2:11 am Amanda Stephen 156
May 21, 2021 5:14 am Lawrence Hepburn 157
May 15, 2021 8:23 am Patricia Sutherland 158
May 17, 2021 11:36 am Michelle Beveridge 159
May 21, 2021 8:21 am Stuart Johnstone 160
May 18, 2021 3:04 pm Audrey Moir 161
May 19, 2021 11:03 pm Nicola Pirie 162
May 17, 2021 9:26 am Nicola Tole 163
May 21, 2021 8:21 am Stuart Johnstone 164
May 20, 2021 8:36 pm Rona Walker 165
May 19, 2021 8:52 am Laura Mckay 166
May 21, 2021 2:11 am Amanda Stephen 167
May 20, 2021 9:22 pm carol dougan 168
May 21, 2021 8:21 am Stuart Johnstone 169
May 17, 2021 3:40 pm Lynne Gater 170
May 15, 2021 9:57 am Julie Morrice 171
May 14, 2021 10:50 pm Suzanne Moir 172
May 20, 2021 9:32 am Dean Castle 173
May 20, 2021 1:02 pm Barry Flett 174
May 21, 2021 7:56 am Kathleen Brown 175